Tipografik Animasyon '18

05.03.2018:
Görsel konuşma ödevlerine youm yaptık ve revize etmenizi istedik.
Önceki ödevleri de yapıp getirebilirsiniz.
İnternet üzerinden çeşitli kinetik tipografi örnekerine baktık, eleştirdik.

Haftaya Görsel Konuşma - "Dialog" ödevi için ses seçip getireceksiniz,
üzerine konuşacağız.

26.02.2018 ÖDEV:
görsel konuşma (ses ile senkronizasyon) - MONOLOG

Herkesçe bilinen bir kişinin 30 saniyelik konuşma kaydı alınarak,
RSVP (Rapid Serial Visual Presentation) yöntemiyle anime edilecektir.
Görsel malzeme olarak, dış mekanlarda gördüğünüz poster, bilboard,
tabela, ambalaj vb. grafik çalışmalarının fotoğrafları kullanılacaktır.
Cümlede geçen fakat çevrede bulamadığınız kelimeler olursa,
kendi oluşturacağınız tipografiyi ya da doğrudan nesnenin fotoğrafını kullanabilirsiniz.

Bu çalışmada dikkat edilmesi gereken nokta,
kelimelerin ve kelimeler arası boşlukların kapladığı süre
ve konuşma ile seri görsellerin senkronizasyonu.
* Ses efektleri de görselleştirilecektir.
* Hazırlanan animasyonların künye bilgisini eklemeyi unutmayın.
Çalışmanın ismi, öğrenci ismi, numara, ders adı, dönem.

19. 02.2018 ÖDEV:
Kayan Paragraf

Aşağıdaki uzun metni, 640 x 480 px. ekranda blok halinde kaydırarak konuşma temposunda bir animasyon oluşturmanız gerekiyor.
Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yazı akışının zamanlamasıdır.
Konuşma temposuna uyumlu olması gerektiğinden, paragraflar arasındaki nefes boşluklarını da hesaba katmalısınız.
Font büyüklüğü, paragraf genişliği, hizalama, satırlar arası boşluklar gibi tipografik unsurlar da diğer önemli noktalar.
Bu çalışmalar sadece okumaya yönelik olduğundan:
sadece Verdana font ailesi kullanılmalı,
renk veya herhangi bir şekil kullanılmamalı,
karakterler deforme edilmemelidir.
………………………………………………………..
” Postmodern sanat anlayışı, neyin sanat olup neyin olmadığı konusunda bir süredir hararetli bir tartışmaya
ve kafa karışıklığına yol açıyor. Günümüzde sanat ve sanat eseri piyasa, moda, milyon dolarlar, pazarlama,
marka gibi kelimelerle birlikte anılıyor. Bunlara eşlik eden puslu havada, sezilen ama bir türlü adı koyulamayan
bir şey var. Tanınmış sanat eleştirmeni Donald Kuspit’in kitabı işte tam da bu ifade edilemeyen şey üzerine.
Son derece bayağı, iz bırakmayan, sığ postmodern çalışmalarla dolu bir sergi salonunda izleyicinin hissettiği
sıkıntının ardındaki gerçek: Bunlar sanat eseri değil, bu yüzden de gerçek sanatın hissettirdiklerini hissettiremezler.
Bu tür eserleri tanımlamak için Alan Kaprow’un “postsanat” terimini kullanan ve postmodern sanatın aslında
sanatın sonu anlamına geldiğini, çünkü estetiğin itibarını kaybettiğini öne süren Kuspit, tinsel değerlere inanan
sanatçı tipinin yerini nasıl pazarın taleplerine göbekten bağlı postsanatçı tipinin aldığını anlatıyor. Marcel Duchamp
ve Barnett Newman’ın çalışmalarını ve kuramsal fikirlerini titizlikle değerlendirerek, sanattaki bu değer kaybının
modern sanatın entropik karakterinden ayrılamayacağına dikkat çekiyor, varılan noktayı estetik karşıtı postmodern
sanat olarak nitelendiriyor.
Yirminci yüzyıl boyunca sanatın katettiği yol üzerine keskin gözlemler içeren kitap, görsel sanatların halihazırdaki
çıkmazlarını gösterdiği gibi, bu sıkışmanın taşıdığı imkânlara da işaret ediyor. “
…....................................................................................


12.02.1018 ÖDEV:


Verilen haber içeriklerinden biri seçilerek 3 farklı grafik kompozisyon oluşturulacaktır.
(Çalışma boyutu A4)
(Metnin tamamını kullanmak zorunda değilsiniz,
anlamı bozulmayacak şekilde bir kısmını gözden çıkarabilirsiniz
fakat 3 versiyonda da aynı eksiltilmiş metni kullanın.)

1. Tamamen okunaklılığa yönelik sayfa düzeni
2. Yazıyı okutacak şekilde görsel (haber içeriğini sezdirecek) kompozisyon
3. Yazıyı okutmayacak şekilde resimsel kompozisyon

* Tipografi dışında görsel kullanılmaycak,
* Çaılşmalar siyah-beyaz olacak,
* Tek font ailesi kullanılacak,
* işler saat 13:00'da 2044 no'lu derslikte asılmış olacak,
* ödevin dijital versiyonunu dönem sonu teslim etmek üzere saklanacak.

Haber 1: http://www.radikal.com.tr/kultur/dunya-bu-filmleri-konusuyor-1533951/
Haber 2: https://www.ntv.com.tr/galeri/otomobil/chicago-otomobil-fuari-kapilarini-acti,zsESOBtB_0KGuFljukRerw?_ref=infinite
Haber3: http://www.radikal.com.tr/spor/total-futbol-oksuz-kaldi-johan-cruyff-oldu-1535492/

* Bu dönem her ders aşağıdaki konular üzerine çalışılacak,
sonrasında öğrencilerden o haftaki konu başlığına dair küçük bir
ödev hazırlaması ve derslikte sergilenmesi istenecektir.
* Her öğrencinin sunumlarda not alması ve yanında mutlaka eskiz kağıdı ve
çizim kalemi, duvara asmak için yapıştırıcı bulundurması gerekmektedir.
Belirtilen tarihlerde kişisel bilgisayarlarınızı getirmeniz gerekecektir.
* Her ders seçilen en başarılı 3 iş bloğa yüklenerek sergilenecektir.
* Dönem sonunda öğrencinin tüm işleri, final notu girilmeden önce
teslim formatına uygun hazırlanarak bölüme teslim edilecektir.
* Derste uygulama yapmayan öğrenci yok yazılacaktır.

1. Bilgilendirme toplantısı
2. Farklı still kompozisyon değerlendirme, Helvetica belgeseli
3. Kayan Paragraf değerlendirme, Görsel konuşma ödevi bilgilendirme
4. Farklı okuma teknikleri, Görsel konuşma için ses ve fotoğraf seçimi
5. Görsel konuşma (ses ile senkronizasyon) - MONOLOG değerlendirme
6. Tutorial inceleme
7. Kinetic typography - sunum / zıt kelime animasyonu eskizleme
8. Görsel konuşma (Filmden alınmış ses ile senkronizasyon) - DİALOG değerlendirme
9. Karakter - Animasyon - Storyboard örnekleri inceleme + hazır bir logo animasyonu için storyboard hazırlama
10. Animasyon kuralları - sunum, harf animasyonu eskizleme
11. Vize ( 23 Nisan ) - Konunun verilmesi
12 .Tarif tasarımı için animasyon (görsel + tipografi)
13. Final ödevi için title inceleme: title için isim, konu, ses ve görsel içerik şeçimi
14. Final ödevi için storyboard oluşturma
15. Final teslimi (21 Mayıs Pazartesi)Değerlendirme:
Yoklama, her ders tashih materyali ile alınacaktır.
Derse 3 kez geç gelen öğrenci 1 ders yok yazılacaktır.
Ara tashihler: Ortalamaya etkisi %30
Vize ödev sunumu: Ortalamaya etkisi %30
Final ödev sunumu: Ortalamaya etkisi %40Kaynaklar:
  • »  
Font ve Ses kaynakları: