Proje 3 '181. Araştırma problemi ve tasarım briefi verilmesi
2. Alan araştırması ile mevcut örneklerin taranması
3. Saha araştırmaları için problemin analizi
4. Yaratıcı tasarım fikir geliştirme uygulamaları
5. Yaratıcı tasarım fikir geliştirme uygulamaları
6. Araştırma probleminin tasarım problemine dönüştürülmesi
7. Alternatifli tasarım çözümlerinin sunulması ve değerlendirilmesi
8. Tasarım çözümüne karar verilmesi
9 .Vize 1 (9 Nisan 2018 Pazartesi)
10. Seçilen tasarım çözümü üzerine eskiz ve prototip çalışmaları
11. Kimlik, konsept ve prototip çalışmaları üzerine kritik alınması
12. Kimlik, konsept ve prototip çalışmaları üzerine kritik alınması
13. Proje sunum tasarımı: video eskiz ve pafta hazırlığı
14. Proje sunum tasarımı: video eskiz ve pafta hazırlığı
15. Final (21 Mayıs 2018 Pazartesi)


Değerlendirme:
Yoklama, her ders tashih materyali ile alınacaktır.
Derse 3 kez geç gelen öğrenci 1 ders yok yazılacaktır.
Ara tashihler: Ortalamaya etkisi %30
Vize ödev sunumu: Ortalamaya etkisi %30
Final ödev sunumu: Ortalamaya etkisi %40


Kaynaklar:

https://developer.apple.com/macos/human-interface-guidelines/overview/themes/

»   W3Schools
»   A List Apart
»   Web Monkey